Gå til sidens hovedinnhold

Bruker 800.000 på iPader i skolen

Artikkelen er over 8 år gammel

VESTBY: Vestby kommune er ledende i sin iPad-satsing. Det mener Erling Grønlund i Ressurs for IKT (RIKT) som står bak opplæring og levering av iPadene i Vestby-skolene.

Vestby kommune har valgt å ta i bruk iPad i skolene. Det har kostet kommunen 800.000 kroner.
IKT-rådgiver for skolen i Vestby kommune, Hilde Hultin, forteller at noen skoler også har valgt å bruke litt av sitt eget budsjett til flere iPader.

SE BILDENE FRA KLASSEROMMET HER: iPad i Vestbyskolene

– Vi har vært opptatt av at iPad ikke skal oppleves som et ”IKT-prosjekt” ute i skolen, men som en verktøykasse for læring som alle kan mestre, sier Hultin entusiastisk.

Kommunen var derfor på jakt etter lærere uten spesielle tekniske forkunnskaper.

– Allerede på dag én med iPadopplæring for elevene, lagde førsteklassingene flotte tankekart med tekst og bilder. På tredje trinn lagde de digitale bøker om ulike temaer. Da jeg var på besøk på femte trinn lagde de flotte presentasjoner og filmer med høyt faglig fokus og kreative utformninger. Og elevene er så konsentrerte og engasjerte i arbeidet!

- Ungdomstrinnet startet prosjektet litt senere enn barnetrinnet, så jeg er spent på å se hva de har fått til der, sier Hultin videre.

LES OGSÅ:

IPad motiverer både lærere og elever

Et supplement i undervisningen, ikke erstatning

Alle med

Alle grunnskolene i Vestby er med på prosjektet i ulik skala. Stort sett er det et enkelt trinn eller en gruppe elever som tester dette ut med sine lærere.

– Fordelt på de ulike skolene er det prosjekter i gang på 1., 3., 5. og 9. trinn, samt i spesialundervisning. I tillegg brukes iPadene av og til i enkeltfag, som for eksempel musikk, sier hun videre.

– Vestby kommune har gjort dette veldig riktig, etter min mening sier Erling Grønlund i RIKT og forklarer:

– Vestby kommune har vært tidlig inne og satte seg klare mål med bruken av iPad. Alle som er involvert er godt forberedt, og lærerne har vært på et todagers kurs slik at de kan videreformidle kunnskapen vi har lært dem. I tillegg er det gjort grundig arbeid, god spredning og god satsing på hver enkelt skole.

Langt løp

Kommunen har lagt opp til et langsiktig løp, hvor de første iPadene ble delt ut i begynnelsen av januar.

– Hver dag skriver lærerne en rapport, og i slutten av uken skriver de en ukesrapport som de sender til oss i RIKT. Så blir det en oppfølging utover våren, forklarer Grønlund.

Lærerne møtes også til våren, og da ser man for seg at lærerne deler erfaringene og gir hverandre ny kompetanse.

– Kontakt og oppfølging med RIKT vil være tett gjennom hele vårhalvåret, slik at lærerne fortsatt vil få veiledning og faglig påfyll ved behov. Det er hele lærerteamet rundt det enkelte trinn eller gruppe som har fått opplæring. Slik bygger vi spisskompetanse på hver skole og sikrer at alle lærerne rundt elevene som disponerer iPad har kunnskap om pedagogisk bruk av verktøyet vi har investert i, sier Hultin.

Venter

Vestby kommune har ingen konkrete planer om investering i flere iPader nå. Fokuset er å gjøre erfaringer med læringsutbytte, praktisk bruk og organisering av iPadene

– Hovedmålet med prosjektet er økt læring for elevene. Fokuset i opplæringen har dermed ligget på metodikk, styrkning av elevenes læringsprosess og øking av læringsutbyttet ved hjelp av verktøyene som er tilgjengelige i iPaden. I dette prosjektet har vi også vært opptatt av at lærere og elever skal få opplæring og oppfølging utover introduksjonsfasen, direkte rettet mot skolehverdagen de står i, forklarer Hilde Hultin i Vestby kommune.