SKI: Ringer du Plexusklinikken, kan du få fysioterapitime innen en dag eller to. Ulempen er at prisen blir mer enn tredoblet.

Får du henvisning fra en lege, er egenandelen du må betale hos en fysioterapeut med driftstilskudd 118 kroner for 30 minutters behandling.
Problemet er at ventelistene er så lange at mange sliter med å komme inn. En mulighet er å velge et privat alternativ der pasientene må ta regningen selv. Hvis de ikke har forsikring. En fysioterapitime på 30 minutter koster 390 kroner. Det vil si at du må ut med 272 kroner mer enn om de hadde hatt tilskudd fra kommunen.

– Mange som kontakter oss har ringt til klinikker som tar imot henvisninger og får beskjed om lange ventelister. Hos oss kan de få time i løpet av en dag eller to, sier Glenn Halvorsen. Han driver Plexusklinikken sammen med Ingvill Helland Anderson. Her er nærmere 13 ulike terapeuter og leger samlet under et tak.

Klinikken er mest kjent for å ta seg av idrettsskader, men de ansatte understreker at de tar imot alle som trenger behandling.

Raskt i behandling

Terapeutene mener ikke prisforskjellen er all verden.

– Har du for eksempel vondt i nakken og går til legen, men ikke får behandling på lang tid, blir problemet større og større. Kommer du raskt i trening, trenger du færre behandlinger og sykefraværet går ned, lyder konklusjonen til Glenn Halvorsen og Ingvill Helland Anderson.

Klinikken har også mange pasienter som får regningen betalt via en forsikring.

– Har bedre tid

Lederne på Plexusklinikken mener de har bedre tid til hver pasient enn dem med lange ventelister.

– Vi behandler en pasient av gangen slik at kvaliteten på behandlingenskal bli optimal. Alle pasienter får en forklaring på plagene og de som trenger øvelser og treningsprogram får dette, forklarer de to.

Reiser fra Oslo

På behandlingsbenken i naborommet ligger Stein Breines på benken og får hjelp av fysioterapeut Espen Holm.

Han reiser fra Oslo for å få behandling i Ski.

Får egen ortoped

Klinikken har nå også knyttet til seg den kjente ortopeden Trygve Kase, for å kunne gi et enda bredere tilbud fra Idrettsveien i Ski.