SKI: - Det er ingen som ønsker seg en slik arbeidssituasjon. Kvinnene er altfor snille og tålmodige. Det tror jeg ikke hadde gått på en mannsdominert arbeidsplass, sier Anita Fjeldvik Lorentzen, som er hovedtillitsvalgt i Ski kommune. Vi møter henne sammen med Wibecke Eriksen, som også er hovedtillitsvalgt og Fagforbundets nye leder i Ski, Mona Bergersen.

- Dårligere tjenester

Trioen mener at brukerne av de kommunale tjenestene også blir lidende av at så mange jobber deltid i små stillinger.
- Både kvaliteten og kontinuiteten blir dårligere, for du har en jobb du skal gjøre. Å heve grunnbemanningen er en av de viktigste faktorene for å bedre kvaliteten på tjenestene. Da kan en av de ansatte være borte fra jobb uten at det får store konsekvenser, mener Anita Fjeldvik Lorentzen.
Dette gjelder også barnehagene i kommunen, der flere har svært høyt sykefravær.
- Det er tøft der ute. Er en borte, sliter det ut de andre, så bemanningen må opp.

En jobb å leve av

- Er det ikke også slik at mange kvinner ikke ønsker full 100 prosent stilling?
- En del vil ha den friheten det gir å jobbe for eksempel 80 prosent, så kan de shoppe ekstra vakter når det passer dem, bekrefter de tillitsvalgte. De mener likevel det beste er å få ned antallet deltidsstillinger og sørge for at så mange som mulig har heltidsstillinger de kan leve av.
Det er også dårlig rekrutteringspolitikk å lokke med en stilling på 7,32 prosent. Nyutdannede vil ha store stillinger, så dette frister lite, ser Fjeldvik Lorentzen.
Uten kvinnene stopper kommunene fullstendig. De er i stort flertall innen helse, pleie, skole og barnehager. Samtidig er det flest kvinner som er hjemme med barna når det trengs.