Tesla på klagetoppen: – Kundene har høye forventninger

I 2018 behandlet Forbrukerrådet 171 tvistesaker om nye biler. 86 av disse sakene omhandlet Tesla.