SOFIEMYR: Bildene illustrerer hvordan The Well Resort kan arte seg i omgivelsene. Det er Halvorsen & Reine som er plankonsulenter, mens Kongeveien Eiendom AS er forslagsstiller. Oppegård kommune har nylig mottatt forslaget til detaljregulering. Det er foreløpig ikke klart når saken kommer opp til politisk behandling.

"Et hotell i det grønne med tøffelavstand til Europas største spa-anlegg". Slik beskrives konseptet. Hotellet skal bygges på kollen i sydenden av dagens The Well. Dette for at hotellgjester kan gå direkte fra rommet til spa-avdelingen.

Nybygget får en base i bunnen, med blant annet resepsjon og konferansesal i første etasje og behandlingsrom, treningsrom og møterom i andre etasje. I tredje til 14. etasje blir det totalt 200 hotellrom: Standardrom, suiter og luksurom. På toppen av det hele, i 15. og 16. etasje ønskes en restaurant med bar og takterrasse.

I det grønne

Høyhuset skal formes som to skiver som er noe forskjøvet i forhold til hverandre. Brudd i fasaden skal skape spenning og variasjon. Om utførelsen beskriver arkitektene:

- Bruk av søyler skal skape en søyleskog som, sammen med fasademateriale, vegetasjon og farger vil underbygge beliggenheten i det grønne.

Naboer protesterte høylytt da planprogrammet var til behandling og ble vedtatt av UMP i fjor vår. De er bekymret for både dårligere solforhold og økt trafikk.  I forslaget til detaljregulering poengteres det:

- Høyhuset blir liggende 70 meter fra boligene i Granholtet i vest. Rommene blir orientert mot nord og syd. Bygget er trukket så langt øst som mulig på kollen, både for å bevare landskapet og for å skape avstand til beboerne.

I forhold til de første skissene, da hotellbygget var tenkt i 21 etasjer, er høyden på bygget nå redusert med omkring ti meter.

Rekreasjon

Totalt søker Kongeveien Eiendom om å bygge inntil 15.000 kvadratmeter. Det omfatter 600 kvadratmeter konferansesal og vrimlehall, 1200 kvadtaratmeter med møterom, kontor, administrasjon, undervisnings- og behandlingrom, 300 kvadratmeter for yoga og treningsrom, i tillegg til 200 overnattingsrom.

The Well Resort skal ikke bli et klassisk konferansehotell, men legge til rette for rekreasjon og velvære, med kurspakker innen helse, behandling og kosthold. Her skal man også kunne feire bryllup og andre begivenheter. Nærheten til marka fremheves.

120 nye parkeringsplasser

Asplan Viak har vurdert hvordan utbyggingen på The Well kan påvirke trafikken i området. Det er planlagt 120 nye parkeringsplasser på to lokk over dagens bakkeparkering. Sykkelparkering og ladestasjoner for el-biler skal det også bli.

Kartlegging har vist at 13 prosent av alle besøkende bruker the Well-bussen i dag. 5-10 prosent kommer med rutebuss, mens drøyt 50 prosent er sjåfør i egen bil. Selv om bilbruken nødvendigvis øker med større tilbud, konkluderer Asplan Viak med at det ikke blir behov for å utbedre veinettet. De anbefaler heller ikke å legge om adkomsten slik at innkjøring blir fra nord.

- Innkjøring via industriområdet gir et lite ønsket førsteinntrykk, og det kan komme i konlfikt med senere utbygging i området, lyder argumentene mot å flytte innkjøringen.