SOFIEMYR: ØB presenterte tirsdag illustrasjonene av hotellet som er planlagt på Sofiemyr. De viser et høyhus i 16 etasjer med 200 overnattingsrom, konferansesaler, terapi- og treningslokaler og restaurant med bar og takterrasse på toppen. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Les mer her:

Naboene i Granholtet har hele tiden protestert mot høyden og bedt om at innkjøringen skal skje fra nord. Også politikerne i UMP ba om en vurdering av å redusere høyden og å legge innkjøringen fra Sam Eydes vei da de behandlet planinitiativet.

– At de har gått ned fra 21 til 16 etasjer, er ingen reduksjon å snakke om, sier nabo Anita Stadheim.

– Det blir helt feil å legge et høyt, stygt og klumpete bygg langt utpå bygda i marka. Hotellet vil lyse opp hele skogen, mener Stadheim.

Anne King reagerer også på både høyden og plasseringen.

– Trafikken er stor allerede, og blir ikke mindre av utbyggingen på Myrvoll stasjon. Hvis politikerne kan godta noe sånt inntil marka, er det skremmende, mener King.

En tredje talsperson for naboene, er Svein Wøhni. Han mener at visjonen designmessig og arkitektonisk er en forbedring fra tidligere, men at størrelsen gjør hotellet alt for dominant.

– Det er et bygg som blir visuelt ekstremt – også sett i en nasjonal sammenheng, mener han.

– Forslagsstiller har tatt hensyn til naboers innsigelser med hensyn til innsyn, men det er en rekke områder i planene som stadig vekker stor bekymring. Tiltaket harmonerer verken med Fylkesmannens råd eller fylkeskommunens anmerkning. Det strider mot enhver kommunal og regional retningsline, påpeker Wøhni.

Delte meninger

Hva syns du om dette forslaget? spurte ØB da vi delte gårsdagens artikkel på Facebook. Kommentarene er mange og delte. Her siteres et utvalg:

– Ser ut som en utbombet bygning i Syria

– Vil ikke ha! Og det er ingen som vil bo der når vi får beredskapssenteret uansett.

– De får hvert fall god utsikt til beredskapssenteret.

– Ja, trenger litt nye og spennende bygg i Follo.

– Grusomt!

– Dette så malplassert ut

– Kult!

– Wow, for en kloss

– Jeg syns det ser bra ut. Men Oppegård har jo blitt nei-til-alt-kommunen

– Må da være bra at Hagen legger igjen litt penger i kommunen?

– Går ikke an

– Passer ikke der

– Syns det var stilig jeg

– Nei og nei!

– Nei, nei, nei. Skyskraper midt inne i skogen? Ærlig talt!