Gå til sidens hovedinnhold

Legionella-utbrudd i boblebadet på The Well

Artikkelen er over 4 år gammel

OPPEGÅRD: Det ble funnet legionella i et av boblebadene på spa-senteret The Well på Sofiemyr i juli, da TV2 utførte vannprøver.

– Da fjernsynskanalen gjorde oss oppmerksom på dette stengte vi umiddelbart ned det boblebadet der legionella ble registrert, skriver Espen Braaten, daglig leder av The Well i en e-post til ØB.

Det skal ha vært et beskjedent funn, og ingen gjester skal ha blitt syke som følge av bakterieutbruddet.

– Vi har tatt dette svært alvorlig og har gjennomgått alle våre rutiner på nytt. Vi understreker at det er ikke rapportert noen helseplager fra våre mange tusen gjester, og The Well skal være et trygt sted for alle, fortsetter Braaten.

Ingen røde lamper

Grunnen til utbruddet ligger i en konstruksjonsfeil i et rør. Feilen er utbedret av leverandøren.

Retter dere erstatningskrav mot leverandøren?

- Spørsmål om erstatning har vi ikke brukt tid på da dette er underordnet i denne saken, svarer Braaten på sms.

Kommuneoverlegen har ikke vært bekymret for et helsefarlig utbrudd.

- Vi er svært fornøyde med hvordan senteret har opptrådt her. De varslet oss som de skulle, og ingen røde lamper har blinket. Derfor har jeg har ikke vært bekymret i denne saken, sier Dianne Steenberg, kommuneoverlegen i Oppegård til ØB.

Hun sier det er svært vanlig med små mengder legionellabakterier i bad og dusj. Det er faktisk hjemme i sin egen dusj folk flest blir smittet.  (Se faktaboks)

Dette kan du gjøre for å minimere risikoen for smitte

Temperaturen i varmtvannsberederen bør holde minst 70 °C. Ved temperaturer over 70 °C vil legionellabakteriene dø raskt.

Gjennomspyling av dusjen med 70 °C vann i 5 minutter 4 ganger i året.

Dersom varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må det ikke brukes vann derfra til dusjing før vanntemperaturen har nådd opp til 70 °C.

Dusjslanger og -hoder kan demonteres og desinfiseres med husholdningsklor. To korker til 10 liter vann er tilstrekkelig styrke. La det stå i 30 minutter.

Boblebad uten filter bør tømmes for vann etter hver bruk, slik at rørene blir tørre.

Luftfuktere som lager vanntåke uten temperaturheving, bør rengjøres ofte, gjerne en gang i uken.

Høytrykksspylere bør tømmes helt etter bruk.

Kilde: folkehelseinstituttet.no

Det var bakterier i kun èn prøve tatt på senteret. Ifølge kommunoverlegen er det som regel ikke fare på ferde før alle prøver gir utslag. De nye vannanalysene på The Well er utført av laboratoriet Eurofins Norge.

Høster ros på Facebook

Det var Thw Well selv som på Facebook-side annonserte at badet var friskmeldt:

En rørfeil førte til at vann ble stående stille, noe som igjen dessverre førte til funn av en beskjeden mengde legionella i boblebadet.

Vår reaksjon var å umiddelbart stenge ned den delen av anlegget, og utbedret den tekniske feilen. Det er ikke rapportert at funnet har hatt noen helsekonsekvenser for våre gjester. Etter utbedring og en rekke vannprøver finnes det nå ikke spor av bakterien legionella i anlegget, og The Well er erklært friskmeldt. Vi har fulgt dette opp med et enda strengere renholdsprogram, og fortsetter med vannprøver tre ganger daglig i tillegg til regelmessig legionella-testing.

Posten har nesten bare positive kommentarer fra gjester som har besøkt hotellet, eller som gjerne vil besøke dem.

Legionellose

Dette er en sykdom forårsaket av en spesiell gruppe bakterier som heter Legionella. Sykdom med legionella har ulike navn avhengig av hvor sykdommen rammer.

Legionærsykdom er den alvorligste varianten og gir lungebetennelse, sykdommen skiller seg i første omgang ikke klart fra andre lungebetennelser. Vanligvis har pasienten høy feber, slapphet, tretthet, brystsmerter og hoste med pusstilblandet, grønn-gult oppspytt. Det er sjelden symptomer fra hals eller nese. Ved fullt utviklet lungebetennelse er samtidig forvirring vanlig hos pasientene.

Andre som blir rammet av bakterien får et mildere forløp, med influensalignende plager uten lungebetennelse, dette kalles Pontiac-feber.

Tilstanden forekommer hyppigst blant eldre menn, men er sjelden i Norge. Hvert år meldes det ca. 20-30 tilfeller av sykdommen, ca. halvparten smittet på utenlandsreise.

Utbruddet skjer vanligvis fra VVS-anlegg, der kjøletårn har det største potensialet for å smitte mange. Bakterien overføres i vanndamp (aerosol) fra oppvarmet vann, oftest gjennom dusjanlegg, luftrenseanlegg eller kjøletårn i hotell og kjøpesentra. Bakteriene kommer inn i kroppen når vi puster inn vanndamp som inneholder bakterien. Den smitter aldri fra person til person.

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Kommentarer til denne saken