SOFIEMYR: Etter planen skal planforslaget til politisk behandling i april. Før den tid ønsker Kongeveien Eiendom AS å orientere om hotellplanene, og inviterer derfor til åpent møte i rådhuset på Kolbotn tirsdag 27. februar.

Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn etter første gangs behandling, trolig i april. Da får alle muligheten til å komme med merknader. Reaksjonene lot ikke vente på seg da ØB første gang presenterte illustrasjonene over det 16 etasjers høye hotellet. Naboene er bekymret både for høyden, plasseringen og økt trafikk:

 

Kongeveien Eiendom AS har mål om at hotellet, ved navn The Well Resort, skal stå ferdig i slutten av 2019. 

Illustrasjonene, som er utarbeidet av Halvorsen & Reine AS, viser et 16 etasjers bygg på en skog av søyler og med restaurant på toppen. Nybygget skal romme blant annet resepsjon og konferansesal, behandlingsrom, treningsrom og møterom, 200 hotellrom, restaurant, bar og takterrasse. Et viktig poeng er at hotellrommene har direkte tilknytning til nåværende spa-anlegg. Som utbyggerne selv beskriver det:

"Et hotell i det grønne med tøffelavstand til Europas største spa-anlegg"

Utbyggerne understreker at The Well Resort ikke skal bli et klassisk konferansehotell, men legge til rette for rekreasjon og velvære, med kurspakker innen helse, behandling og kosthold. Nærheten til marka fremheves. Her skal man også kunne feire bryllup og andre begivenheter.