Samtidig hevder han at «Venstresidens ambisjoner for jernbanen er ikke å forbedre togtilbudet, men å gjeninnføre statsmonopolet»

Det er sant at bevilgningene til jernbanen har økt under Solberg-regjeringen. Vamraak bør likevel være litt varsom med selvskrytet:

1. I siste stortingsperiode har ingen av opposisjonspartiene gått inn for mindre bevilgninger til jernbanen enn Høyre – flere partier faktisk betydelig mer.

2. Han påstår at venstresidens ambisjoner for jernbanen ikke er å forbedre togtilbudet. Enhver som bryr seg om å lese gjennom programmene fra partiene på venstresiden – eller sjekker hva de har sagt på Stortinget – kan se at alle disse partiene har ambisjoner om å forbedre togtilbudet. Det er ufint å tillegge andre partier standpunkter de ikke har.

3. Om togselskapene i første omgang har klart å dumpe prisene, gir dette ingen garanti for at de klarer å opprettholde tilbudet på lengre sikt.

4. Høyrepartienes anbudstvang er ingen garanti mot statsmonopoler, verken norske eller andre. Det beste anbudet kan utmerket godt gå til et eller annet statsmonopol, eller et selskap fra land vi (og ikke minst Høyre) ikke liker å sammenligne oss med. Kina er f.eks. blitt en gigant innen jernbane. Kineserne bygger mer høyhastighetsbaner og mer T-bane enn alle andre land til sammen.

5. Samferdselspolitikken må sees som en helhet – nettopp sam-ferdsel. Solberg-regjeringen kjører frem en hensynsløs utbygging av motorveier. I tillegg til at dette fører til veldige naturødeleggelser og utslipp, gjør motorveiene det vanskeligere for jernbanen å forbedre togtilbudet. En kan ikke satse på to hester når den ene hesten er en bil. Og feilsatsingen blir desto større når Høyre attpåtil ønsker en tredje rullebane på Gardermoen – i en tid hvor britisk høyesterett har vedtatt at selv Heathrow, av hensyn til forpliktelsene i Parisavtalen, må nøye seg med to.

Pål Jensen, Ski