OPPEGÅRD: Eidem Løvaas var ordfører i Oppegård fra 2009 til 2015. Hun var varaordfører fra 2007 til 2009. I 2009 ble daværende ordfører Sylvi Graham (H) innvalgt på Stortinget, og Løvaas tok over ordførerkjedet. I 2015 ga hun det videre til nåværende ordfører Thomas Sjøvold (H).

De siste årene har hun jobbet i Norges Blindeforbund.

– Ildri vil bli husket som en spesielt faglig dyktig politiker. Hun var opptatt av menneskene rundt seg og at Oppegård-samfunnet skulle være romslig, åpent og inkluderende. Med sin klokskap, faglige dyktighet og positive væremåte bidro hun til et godt politisk klima. I et Oppegård i utvikling har hun hatt stor innflytelse, sier ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold.

– Dette var en veldig trist beskjed å få, og mine tanker går først og fremst til familien. Ildri har satt dype spor i kommunen, og vil bli husket for sin innsats, vilje og engasjement for et bedre samfunn.

– Mange ansatte i Oppegård har jobbet nært med Ildri i mange år, og vil savne en kjær kollega og medmenneske, sier Sjøvold.

Det vil bli lagt ut kondolanseprotokoll på Oppegård rådhus fra klokken 11.00 mandag 12. august.

Les Sylvi Grahams minneord: Ildri var ujålete og ekte, og øste av sitt overskudd til sine venner