TÅRNÅSEN: Bjørn Kristiansen var aktiv i politikken i 53 år, hvor av 14 år som ordfører for Høyre (1981-1995). Han er den som har sittet lengst i ordførerstolen gjennom Oppegård kommunes historie fra 1915 til sammenslåingen med Ski kommune i 2020 til Nordre Follo kommune i 2020.

Han var også aktiv i en rekke råd og utvalg og hadde verv både i kommunestyret og fylkesutvalget etter at han ble pensjonist.

Bjørn Kristiansen var en høyt respektert ordfører og samfunnsbygger i Oppegård.

Mange erfaringer rikere

ØB intervjuet Kristiansen i forbindelse med 90-års dagen 31. januar 2020. I den forbindelse sa han blant annet:

– Den lange ordførerrollen var en veldig god tid i livet mitt, det gjorde meg mange erfaringer rikere. Det at jeg ble ordfører skyldes ikke mitt engasjement, men trykket bakfra tror jeg. Alt fra styret i Høyre til valgkomiteer, så mente de i hvert fall at jeg var mindre umulig enn de andre. Ingen har vel følt på meg som en konkurrent, vil jeg tro.