LANGHUS: Lørdag 14. mai skal det gjennomføres en beredskapsøvelse i Roåstunnelen. Øvelsen vil foregå fra kl. 10:00 til 13:00. Bane Nor skal øve sammen med Follo Brannvesen IKS, melder Bane Nor i ei pressemelding.

Politi og redningsetatene vil være observatører og det kan derfor bli en del utrykningskjøretøy i området i dette tidsrommet. Det vil kunne observeres røyk fra tunnelen. Røyken er ufarlig teaterrøyk.

Hensikten med beredskapsøvelsen er å teste ut en ny fjernstyrt slukkerobot som Follo brannvesen sammen med Bane Nor har gått til anskaffelse av.

Gjennom øvelsen vil brannvesenet bli kjent med roboten, noe som er viktig for beredskapen dersom en uønsket hendelse oppstår inne i en tunnel. Øvelsen er en del av Follobaneprosjektets rutinemessige beredskapsaktiviteter med nødetatene.

Øvelsen skjer 14. mai, kl. 10:00 til ca. kl. 13:00, det vil blant annet bli øvd på et scenario som innebærer bruk av røyk, men dette er heldigvis bare ufarlig teaterrøyk. Hendelsen som det øves på foregår inne i tunnelanlegget, men det vil være utrykningskjøretøyer i området. Øvelsen vil ikke påvirke togtrafikken, da det er en togfri periode på jernbanen i dette tidsrommet og ingen ordinær trafikk.

Les mer om Follobanen

Samtidig jobbes det stadig på spreng for å få ferdig nye Ski stasjon til Follobanens åpning. ØB har vært på innsiden av arbeidene, og dette kan du lese mer om ved å følge denne lenken:

Les også

Nå er det bare 17 uker igjen til åpningen av nye Ski stasjon

Du kan også se en video-omvisning fra stasjonsområdet ved å trykke play her:

Mange er nok nysgjerrige på hva som skjer på innsiden av gjerdene. Østre del av Ski nye stasjon skal stå ferdig til 8. august. Da kan hele den nye stasjonen tas i bruk. ØB fikk bli med på innsiden, og fikk ta en sniktitt innenfor gjerdene til de voldsomme arbeidene som foregår på vestre del av Ski stasjon. Les mer om saken på øb.no