Til høsten utlyses konkurransen om Østfoldbanen – vil starte med blanke kort når Follobanen åpner

Jernbanedirektoratet planlegger høsten 2020 å lyse ut konkurranse om drift av persontogtransport på Østlandet.