Timesregel og 52 nye bomstasjoner gjør at langt flere kjører gratis gjennom bomringen – ferske tall viser ingen nedgang i trafikken

Ferske tall fra bomringen i Oslo og Akershus for oktober viser et uendret trafikkvolum i bomringen etter at de nye bomstasjonene kom i drift i sommer.