ÅS: I statsbudsjettet for 2016 ble Vitenparken sikret status og finansiering som ett av ti vitensentre i Norge. Det kan Ås- og Frogn videregående skole nå høste frukter av. Begge skolene har blitt samarbeidspartnere med senteret.

Avdelingsleder Trude Setten Storengen på Ås vgs. er veldig glad for samarbeidet.

– Det er et stort pluss for oss. Her spiller vi på ressurser ikke skolen har, men som Viten- parken har.

Besøket i vitensenteret var kickoff for en gründercamp som skolen har i regi av Enova og Ungt entreprenørskap. Det er en konkurranse, hvor vinnerne går videre til fylkes- finalen.

Ungdommen selv synes samarbeidet med Vitensenteret både er morsomt og lærerikt.

Elisabeth Øverland fra Siggerud håper på flere besøk.

– Det er morsomt å få bygge ting. I tillegg er det viktig å lære hvordan man på best mulig måte kan ta vare på jorden vår, sier hun innimellom bygging av vindmøller og roterende mølleblader.

Olav Solhjell fra Ski supplerer:

– Vindteknologi er fremtiden, i hvert fall foreløpig. Det kommer sikkert andre ting i fremtiden som vil være mer effektiv, tror han.

En sliten Moder Jord

Begge elevene er enig om at det ikke står bra til med Moder Jord.

– Vi trenger mye mer fornybar energi. Også må vi slutte å hugge ned alle trærne våre, mener Øverland bestemt.

Det er alle elevene fra Vg1 på studiespesialiserende program som deltar, inkludert idrettsfag og kunst, design og arkitektur samt elevene på Teknikk og industriell produksjon (TIP). Totalt 280 elever.

Avdelingsleder Tor Gunnar Karterud på TIP synes det er viktig at elevene fra yrkesfag deltar i programmet.

– Her lærer de innovasjon og nytenkning. Det er nå samarbeidet mellom skolen, NMBU og Vitenparken begynner å bære frukter, mener Karterud.

Sprer kunnskap

Administrerende direktør Per Olav Skjervold ved Vitenparken er veldig fornøyd med at vitensenteret kan spre kunnskap til barn og ungdom.

– Jobben vår er å hente frem kunnskap til skolene. Ønsket vårt er å gi viten og inspirasjon til elevene som vil jobbe frem bærekraftig utvikling, sier Skjervold.

Med utnevnelsen som vitensenter fulgte det med tre millioner kroner i årlig støtte fra Kunnskapsdepartementet.

– Dette er penger som skal brukes til å utvikle spennende tilbud for regionens grunn- og videregående skoler.