To år med skole-PC har gitt få erstatningssaker i Ski og Oppegård – foreløpig usikkert hva Nordre Follo vil dele ut av digitalt verktøy

Både Ski og Oppegård har skole-PC. Virksomhetsleder i Ski, Arnfinn Almås, har ikke opplevd noen store utfordringer på skader og tapte PC-er. – Det er nok minst skader på iPad-er, mens det har vært noen skader på bærbare PC-er, oppsummerer lederen.