To hendelser på samme sted – politiet advarer om glatte veier

Det heter seg at en ulykke sjelden kommer alene, og dette var også tilfelle på Vinterbro. Nå ber politiet folk om å kjøre forsiktig, for mange veier er glatte i Follo.