To trafikkuhell på E6 i Son - ber andre trafikanter ta hensyn i området

Det har vært to uhell ved samme område på E6 i sydgående løp etter Follotunnelen, før avkjøringen til Sonskrysset.