Helt enig med Trygve Roll-Hansen (ØB 27. juli) i at det burde gå buss mellom Ås sentrum og Nordby, og at det bør tilrettelegges for buss i nærmiljøet. Han tar opp flere viktige spørsmål:

LES OGSÅ: Kun få dager igjen til åpningen – nå er det bare småplukk igjen på Ski stasjon

Ski stasjon for stor? Kanskje, og det skaper unødige store avstander og barrierer. Svaret får vi når Ski stasjon og Follobanen er i full drift. Stasjonen skal ha plass til alle også når det oppstår forsinkelser i morgenrushet. Follobanen vil nok bidra til bedre punktlighet, men vi blir neppe helt kvitt signalfeil, havaerte tog, lynnedslag og uflaks. Men arealene rundt stasjonen bør utnyttes bedre, bl.a. ved at penlderparkeringsplassebne graves ned eller stables i flere plan.

Tunnelskrekk? ja, folk flest foretrekker utsikt til et landskap fremfor utsikt til en tunnelvegg, og tunneler er ikke noe for folk med tendenser til klaustrofobi. Det er et viktig poeng, men hvor stor rolle spiller det i praksis? Hva velger folk mellom Oslo S og Lillestrøm – lokaltog L1 på den gamle Hovedbanen, eller et tog gjennom Romeriksporten? Skulle gjerne ha visst denne passasjerfordelingen.

Støy i tog og busser: Støyen i tog er ikke nødvendigvis høyere selv om togene har stålhjul. Det har også bl.a. med isolasjonen i vognene og skinnegangens standard å gjøre. Fagforeningene og NSB stilte i sin tid meget strenge støykrav til FLIRT-togene – i 2015 fikk NSB faktisk hedersprisen fra Norsk forening mot støy for disse togene. En passasjer i en regionbuss på vei oppover den lange bakken mot Vinterbro opplver ca. 14 dBA (desibel-A) mer støy i en buss ved 80 km/t enn i et FLIRT-tog på en daglinje ved 200 km/t, og 6 dBA mer støy enn i et FLIRT-tog ved 200 km/t i tunnelen Holm–Holmestrand på Vestfoldbanen. Og desibelskalaen er slik at en økning på 10 dB fysisk tilsvarer ti ganger så mye støy. Mye støy i vognen gjør også at passasjerne må heve stemmen for å prate med hverandre og bli hørt. En elbuss vil naturligvis støye mindre enn dagens eksosbusser. Dette har stor betydning ved lav fart, men ved 50–60 km/t og mer kommer mye av støyen fra dekkene. Bussen bruker dessuten lengre tid på samme strekning, slik at passasjerene utsettes for en enda større samlet støydose.