Togreisende er litt mer fornøyde enn i fjor høst, men Østfoldbanen er fortsatt strekningen med de mest misfornøyde passasjerene i landet

Totalt for strekningene på Østlandet har kundetilfredsheten økt med to prosentpoeng, fra 67 til 69 (av 100) i kundetilfredshetsundersøkelsen som gjennomføres to ganger i året.