ØSTFOLDBANEN: Helgens arbeid i forbindelse med utbyggingen av Follobanen, krever stans i togtrafikken.

Arbeidet starter natt til lørdag, klokken 01.30, og slutter søndag klokken 14. Arbeidet krever stans i togtrafikken og kan medføre noe støy, opplyser Bane NOR. Østfoldbanen vil i denne perioden være stengt mellom Oslo S og Ski, og videre til og med Halden på Vestre linje, og til og med Kråkstad på Østre linje.

De beklager ulempene dette kan medføre for de nærmeste pårørende og de reisende.

– Anleggsarbeidet i helgen er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen. Bane NOR ser frem til å kunne tilby halvert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen, og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski, sier Jacob Kielland Haug, kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt i Follobaneprosjektet i Ski.

– I Ski skal det blant annet monteres fundamenter for sporvekselvarme ved Ski stasjon og sør for Finstadtunnelen. I Ski-morenen skal det monteres master for kontaktledninger. Arbeidet foregår i hovedsak på dagtid og kan medføre noe støy. Merk at Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR også skal utføre arbeid i helgen for å modernisere jernbanen, blant annet mellom Ski og Langhus. Berørte vil informeres direkte via SMS.

Det settes opp alternativ transport. På Vys reiseplanlegger kan man blant annet se at det settes opp buss til Brynseng fra Ski. Bane NOR viser til Vys nettsider eller reiseapp for mer informasjon om alternativ transport.