Marstrander uttrykker i Østlandets Blad at Nordre Follo Høyre er lei seg for at kommunestyret ikke vil leie inn konsulenter for å lære lokalpolitikerne å samarbeide bedre. Det er lett å være enig med Høyre på et generelt og overordnet plan her. Samarbeid er både viktig og vanskelig. I tillegg er det en typisk ledelsesutfordring.

LES OGSÅ: – Det hadde vært fint om flere hadde støttet meg offentlig, og ikke bare direkte til meg, sier Marstrander etter kommunestyremøtet

Heldigvis finnes det ett sted i Nordre Follo kommune hvor Høyre fortsatt har ledelsen. Det er i 17. mai-komiteen. Der er jeg valgt inn som medlem.

Til det første møtet i denne 17. mai-komiteen ble jeg ikke engang innkalt. Likevel ble det på dette møtet bestemt at nettopp jeg (som er nyvalgt kommunestyremedlem for Sp, som har bodd i over 50 år på Kolbotn, og som knapt nok har vært i Ski,) skulle ha hovedansvaret for 17. mai-feiringen i Ski. Med meg skulle jeg få et budsjett på 56.500 kroner. Det høres kanskje romslig ut, men til sammenligning var fire andre lokalpolitikerne (fra H og FrP) satt opp med et felles ansvar for feiringen i Kolbotn sentrum, og det med et tre ganger så stort budsjett.

Som ny i lokalpolitikken, med dype røtter i Oppegård og ingen tilknytning til Ski, hadde jeg altså plutselig blitt pålagt en ganske omfattende oppgave. Det jeg hadde sagt ja til, var egentlig å sitte i 17.-mai-komiteen i den nye kommunen Nordre Follo, men uten å vite det var jeg blitt utnevnt til 17. mai-general i den gamle kommunen Ski. Jeg skulle altså skape en flott 17. mai-feiring for innbyggerne i Ski for en tredjedel av det beløpet som skulle brukes på Kolbotn. Dette førte til at jeg i praksis trakk meg fra arbeidet i 17. mai-komiteen, og at jeg overlot ansvaret til en Sp-kar som faktisk var fra Ski, rett og slett av respekt for befolkningen i Ski.

LES OGSÅ: Helge Marstrander (H): – En erkjennelse fra meg om å bli bedre på samarbeid

Da denne rokeringen nå nettopp skulle formaliseres i kommunestyremøtet 14.5.20, valgte Høyres leder i 17. mai-komiteen plutselig å ta ordet for å angripe meg personlig, for åpen mikrofon. Hun møtte som vararepresentant i kommunestyret denne dagen, hun uttalte seg som leder i 17. mai-komiteen, og hun ville ikke for alt i verden ha meg som medlem i sin komité! Grunnen hun oppga, var at jeg angivelig skulle ha sendt henne noen fryktelige e-poster. Innholdet i min e-post til henne var imidlertid ikke annerledes enn det som står her i dette leserinnlegget; jeg påpekte nettopp det at jeg som nytt medlem i 17. mai-komiteen ikke hadde forestilt meg at jeg skulle være 17.-maigeneral for gamle Ski kommune, og at jeg som mangeårig Oppegård-beboer og nytt kommunestyremedlem i Nordre Follo ikke syntes at det var innenfor å bli pålagt dette oppdraget.

Konklusjonen er altså: Jeg skjønner godt at samarbeidsproblemer generelt kan være et problem, men akkurat nå i Nordre Follo kommune tror jeg at det er Høyre selv som må påta seg hovedansvaret for de samarbeidsproblemene de opplever. Dermed har de selv en stor og viktig jobb å gjøre med å «feie for egen dør», dersom de altså skulle være reelt interessert i et samarbeid med flere andre. Jeg tror ikke at de trenger å leie inn ekstern bistand til dette. De har jo flere sindige og fornuftige voksne mennesker i egne rekker, så da gjelder det bare å høre på dem. Dersom de likevel ønsker å leie inn ekstern bistand for å løse disse flokene, bør de selvfølgelig ikke belemre kommunen med disse kostnadene.

Lykke til :)