FOLLO: Torsdag formiddag møttes brannsjefene i region øst til møte om tørkesituasjonen. Nå er resultatet klart.

Det innføres forbud mot all bruk av åpen ild nær brennbar vegetasjon i området. Forbudet gjelder fra og med torsdag klokken 15.00 og tre uker frem i tid, til 29. juni, eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert. Forbudet kan også forlenges.

Samtidig er det innført restriksjoner på hagevanning både i Nordre Follo og Ås, noe du kan lese mer om her:

Værforhold

Torsdag ettermiddag har konstituert brannsjef i Follo Brannvesen IKS, Geir Christer Mjøsund, sendt ut pressemelding om forbudet, som blant annet gjelder Nordre Follo, Ås, Frogn, Enebakk og Nesodden. Årsaken til at det nå er forbud mot å gjøre opp ild, er den høye risikoen for skogbrann som følge av værforholdene den siste tiden.

– Follo Brannvesen (FBV) har i dag vedtatt en midlertidig forskrift, gjeldende fra 8. juni 2023 klokken 15. Forskriften gjør det forbudt å gjøre opp ild i både inn- og utmark, med unntak av grilling i egen hage/balkong/gårdsplass, eller på større stenlagte/asfalterte plasser skriver de.

Det påpekes også at det i perioden fra 15. april til 15. september gjelder et nasjonalt forbud mot å gjøre opp ild i skog og annen utmark, men basert på aktsomhet kan man under normale omstendigheter eksempelvis tenne kaffebål i denne perioden. Men det kan man altså ikke nå.

– Forbudet vi nå har vedtatt fjerner muligheten den enkelte har til selv å vurdere risiko for om brann kan oppstå, samt utvider forbudet til å også gjelde innmark. Vi opplyser også om at samtlige brannvesen i Øst 110 distrikt innfører lignende forbud. Øst 110 distrikt omfatter kommunene i Follo, Romerike og tidligere Østfold.

Forbud i både innmark og utmark

Dette skriver Follo brannvesen om forbudet:

– Den midlertidige forskriften forbyr å gjøre opp ild, slik som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder. Som innmark regnes i forskriften hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.

Grilling i egen hage

Det betyr imidlertid ikke at du ikke kan kose deg med en skikkelig grillpølse hjemme på terrassen.

– FBV presiserer at det fremdeles er gjort unntak for grilling i egen hage/balkong/gårdsplass, eller på større stenlagte/asfalterte plasser. Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Kantklipping og skytebaner

Samtidig ber Follo brannvesen virksomheter som driver med eksempelvis skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, skytebaner og liknende om å gjøre en selvstendig risikovurdering for brann og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

– Husk at du alltid, uansett hvor du er og når det er, er ansvarlig når du tenner ild, oppfordrer den konstituerte brannsjefen.

Følgende er forbudt:

• Det er ikke lov å tenne bål og grille i nærheten av skog og annen utmark

• Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen

• Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de tilrettelagte bål- og grillplassene

• Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt.

Øker og sprer seg

Øst 110-sentralen skriver på Facebook at de med bål mener kaffebål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff, og at de med grill mener engangsgriller, kullgriller og gassgriller.

Det er imidlertid fremdeles lov å grille i egen hage, så lenge det ikke er fare for at brannen kan spre seg til nærliggende vegetasjon.

Skogbrannfaren på Østlandet er stor, og vil bare spre seg de neste dagene. Prognosene fram mot helga tilsier at det mørkerøde farevarselet vil spre seg til store seler av Innlandet, så å si hele Viken, samt Agder, Vestfold og Telemark.

Mandag 5. juni meldte VG at det var 12 dager siden det sist regnet på Østlandet. På torsdagens langtidsvarsel for Østlandet er det ikke en dråpe regn i sikte. Samtidig skal temperaturene opp under 30-tallet på gradestokken.