Etter et møte mellom Oslopakke 3-forhandlerne mandag, er det nå klart at det blir innkreving av bompenger både inn og ut av Oslo i fremtiden. Ordningen skal gjelde fra 2019.

I dag er det bare bompengebetaling inn i byen.

Det er VG som omtaler saken, etter å ha vært til stede på et møte mellom veiveseinet og politikere fra Oslo og Akershus.

– Bomringen vil bestå av en toveis innkreving med like stor bomtakst begge veier, sier fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus til VG.

Takstene for hver passering reduserer, slik at innkrevingen totalt vil bli cirka den samme som i dag.

I tillegg innføres det én times fritak etter første passering i bomringen. Med andre ord: du blir bare belastet én gang om du kjører gjennom byen på en time.

I tillegg skal det innføres en indre bomring med flere nye bomstasjoner, og endringer av takstene for personbiler.

– Vi diskuterer en totalitet på pluss minus 100 milliarder kroner over en 20-års periode. Derfor bruker vi en del tid på en ansvarlig håndtering av dette, og vi er ikke bekymret for den tidsbruken, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til VG.