OSLO/MINNESUND: I løpet av åtte uker vil det dermed kun være ett kjørefelt både over og under bakken.

Det betyr dårlige nyheter for deg som er pendler. Statens vegvesen varsler megakaos, skriver Romerikes Blad.

Ring 3 stengt

Fra og med lørdag 20.februar til mandag morgen vil hele Ring 3 mellom Ryen og Ulvensplitten være stengt. Dette gjøres for å legge om kjøremønsteret.

Når Ring 3 endelig åpner igjen vil ett felt være stengt i Brynstunnelen, noe som kommer til å redusere framkommeligheten betraktelig.

– De første ukene vil det bare være ett kjørefelt i Østensjøveien over Brynstunnelen. Derfor oppfordrer vi ingen til å bruke Østensjøveien som omkjøringsvei. Og akkurat her er det lange køer i rushtrafikken hver eneste dag. Her må folk regne med ekstra lange køer, sier Hilde Ulvik, prosjektleder i Statens vegvesen til Aftenposten.

Selv om stengingen av Smestadtunnelen i fjor gikk greit, har Brynstunnelen mye mer trafikk. Faktisk 35 prosent mer trafikk enn førstnevnte.

– Vi er mye mer bekymret enn for Smestad. Vi har lite å tilby av omkjøringsveier, og i rushtiden er vi avhengig av at 3000 biler færre i timen enn i dag passerer området for at det ikke skal bli full stopp, sia Ulvik tidligere i år.

Til tross for at tunnelen med to løp bare er 267 meter lang, vil arbeidene pågå frem til sommeren 2017. Ett og ett løp vil bli stengt, og det andre løpet vil bli brukt til å sluse trafikken i lav fart i begge retninger.

Veivesenet oppfordrer alle som kan la bilen stå, om å gjøre dette i overgangen til det nye kjøremønsteret har satt seg hos bilistene.

 

E6 fra fire til to felt

For de som skal mot Hamar er det også dårlige nyheter.

Gjennom hele uke åtte vil det være redusert framkommelighet på E6 ved Minnesund. Årsaken er at det er oppdaget hulrom under asfalten på E6 som skal utbedres.

Det vil derfor fra mandag morgen være kun to felt som er åpne, mot de fire som er normalt.

Nordgående kjørebane vil bli stengt, noe som fører til at trafikken i begge kjøreretninger må benytte sørgående kjørebane.

Trafikanter som skal til eller fra Langset, Ørbekk, Brøhaug og Morskogen må i stedet bruke krysset rett sør for Minnesund bru eller krysset på Strandlykkja.