Dyrere parkering kan bli løsning

Kommer tidlig: Parkeringsplassen mellom Storsenteret og jernbanen fylles fort opp, og mange kommer tidlig for å kunne sette fra seg bilen. Dette blir ikke løsningen i fremtiden.Foto: Kari Kløvstad

Kommer tidlig: Parkeringsplassen mellom Storsenteret og jernbanen fylles fort opp, og mange kommer tidlig for å kunne sette fra seg bilen. Dette blir ikke løsningen i fremtiden.Foto: Kari Kløvstad

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Blir det en parkeringsavgift på 75 kroner dagen ved stasjonen i Ski, kan etterspørselen etter innfartsparkering reduseres med 40 prosent.

DEL

SKI: Parkerte biler skal ikke dominere Ski sentrum i fremtiden. Dette er tanken bak planene som nå legges for frem- tiden.
Ved Ski stasjon er det i dag 475 plasser avsatt til innfartsparkering, fordelt på begge sider av sporene. Her forutsettes det at langtidsparkeringen på sikt skal samles i større anlegg og samordnes med annen utbygging, men dette er også dyrt.
 

Transportøkonomisk institutt (TØI) har laget en rapport med utgangspunkt i denne problemstillingen, på oppdrag fra Rom eiendom, som er eiendomsselskapet til NSB-konsernet. Må dem som kjører bil til stasjonen betale betydelig mer for å stå på øremerkede plasser, vil etterspørselen synke betydelig. Det samlede antall parkeringsplasser i Ski sentrum kan reduseres i forhold til dette, viser rapporten til TØI.

Billig i dag

Har du periodekort på toget i dag, betaler du 50 kroner ekstra i måneden for et oblat til innfartsparkeringen, og det er hver morgen en kamp om å slippe til på plassene.
 

Blir det en avgift på 75 kroner dagen, kan etterspørselen etter innfartsparkering reduseres med 40 prosent, kommer det frem i undersøkelser som TØI viser til. Dette vil tilnærmet dekke de reelle kostnadene. På den annen side må dem som kjører helt til stasjonen i dag tenke nytt.
 

Parkering vil bli et viktig tema når områdereguleringsplanen skal diskuteres nå utover våren og vedtas politisk i juni. Dette gjelder både det samlede antall plasser i Ski sentrum, lokaliseringen av plassene og hvordan de skal benyttes.
 

– Det synes som om det faktiske behovet for innfartsparkering er lite utredet. Dagens bruk kan registreres, men den er en følge av at det er nesten gratis å parkere for dem som har kjøpt en oblat, skriver Jan Usterud Hanssen i rapporten fra TØI.

Bor like i nærheten

Det er ikke folk som bor langt fra Ski, som fyller opp parkeringsplassene ved stasjonen.
 

En undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk institutt viser at nær halvparten av de parkerte bilene har en eier med bosted innenfor en radius av tre kilometer. Og en fjerdedel av bileierne kjører selv om de har en reiselengde på under to kilometer. Av bilbrukerne var 92 prosent ganske eller svært negative til en avgift. Over 30 prosent ville ha kjørt hele veien hvis det ble en avgift på 25 kroner dagen, mens 25 prosent ville ha kjørt til en annen innfartsparkering.
 

Av dem som ikke bruker bil til stasjonen er det mange som sykler eller går. Men det er få som kommer med buss, viser en spørreundersøkelse.
 

Plassene ved stasjonen brukes også av personer med arbeid eller ærend i Ski. Det er rimeligere å kjøpe periodekort med toget og en oblat enn å betale direkte for parkering sentralt i Ski.
 

Behovet for parkeringsplasser kan reduseres ved å legge forholdene bedre til rette for å gå, sykle eller ta buss.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken