– Vi frykter for livene til ungene våre

Uoversiktlig: Hanna Sørhuus er dypt bekymret over skoleveien til barna på Hebekk skole, og mener det må handles før det er for sent.Alle foto: Bjørn V. Sandness

Uoversiktlig: Hanna Sørhuus er dypt bekymret over skoleveien til barna på Hebekk skole, og mener det må handles før det er for sent.Alle foto: Bjørn V. Sandness

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Mamma Hanna Sørhuus er livredd for at de elleville tilstandene rundt Nordbyveien skal ta liv. Nå aksjonerer hun.

DEL


SKI: Tobarnsmoren har opplevd trafikkulykker på nært hold. Nå er hun redd for å måtte oppleve det igjen.
I februar opplevde hun en foreldres store mareritt da hun ble kontaktet på jobb om at datteren hennes var havnet i klem under melkebilen på skolen.
 

– Det gikk kaldt nedover ryggen på meg, og veien fra sentrum og opp til Hebekk var grusom. Det viste seg heldigvis å gå bra med datteren min, men den opplevelsen unner jeg ingen, forteller Sørhuus.
 

Hun er ute for å dokumenterer situasjonene og passe på barna som skal til skolen da ØB treffer henne og Stina Rom ved Rimi i Oppegårdveien. De er begge opprørt over trafikksituasjonen.
 

– Det holder ikke med bare snakk. Du må handle også. Jeg har vært hos kommunen, ringt politiet, snakket med arbeidere og skoler. Jeg vet at FAU er i kontakt med de ulike aktørene, sier Sørhuus.
 

Hun mener det er viktig å vise handling i forkant, og ikke komme i etterkant å se hva som kunne vært gjort.
 

– Jeg blir både opprørt og sint. Bilistene respekterer ikke skiltingen. Det bekymrer meg også at de ulike aktørene i de ulike prosjektene kommuniserer så dårlig sammen, sier Rom.
 

ØB kunne med selvsyn se alle bilistene som slet med å finne frem i skiltjungelen. Mange tok enkleste vei og kjørte mot enveiskjøringene.

Kontaktet politiet

Daglig leder Trond Nilsen på Rimi så seg nødt til å kontakte politiet på tirsdag. Da var situasjonen om mulig enda mer kaotisk.
 

–Jeg så mange farlige situasjoner. Biler som kjørte opp på fortauet og brøt alt av skilter. Det er heldigvis litt bedre i dag.
Det er bare et par dager siden det var en kollisjon nede i Nordbyveien. Det er fort gjort å være uheldig. Med litt planlegging kunne situasjonen vært unngått, mener Nilsen.

 

Også inspektør på Hebekk skole, Marit Irene Gulbrandsen, er ute for å passe på barna denne dagen.
 

– Jeg er glad for at foreldre engasjerer seg, og ser at situasjonen er vanskelig. Det er skremmende å se hvor få som respekterer skiltingen i området. Det kan nesten virke som om skiltene er for høyt plassert i forhold til bilistene. Skolen har dessverre ikke ressurser til å sette ut vakter. Jeg vet at rektor har vært i kontakt med politiet, og at de lovte å ta noen runder i området. Vi får håpe de holder ord, sier Gulbrandsen.
 

Politiet innrømmer at situasjonen i området er krevende, og at de har fått noen telefoner om trafikksituasjonen.
Trafikkoordinator Terje Tutturen i Follo politidistrikt har hatt flere møter med utbygger.
 

– Vi har måttet velge mellom pest eller kolera. Vi har prøvd å få til det beste. Kommunen skal legge et nytt ledningsnett for vann og avløp på Hebekk. I den forbindelse er det noen kummer som skal graves ned i veibanen. Da er det lite vi kan gjøre for å unngå at det blir en vanskelig trafikkavvikling.
– Skolen har ønsket at gjorde om noen av veiene til enveiskjørte. At enkelte bilister ikke forholder seg til skiltingen, er et problem. Jeg har bedt om at en bil patruljerer området på morgenen, noe jeg håper å få til. For øvrig åpner jo veien på fredag igjen. Den største stengningen kommer til sommeren. Store deler av veien må spuntes opp for å få lagt ned rør i den. Da er skolen stengt. Så da håper vi på mindre problemer, men stengningens varighet blir lengre, sier Tutturen.

 

I Austliveien, Myrveien, Lysneveien og Nybrottveien er det parkeringsforbud for å gjøre det tryggere for myke trafikanter.

LES OGSÅ: Blir ikke bra etter påkjørselen

Stjeler skilt

Byggeleder Karsten Nordstrand hos Statens vegvesen er positivt overrasket over trafikkavviklingen. Han hadde sett for seg verre forhold.
 

– Det virker som om bilistene har vært forberedt på stengningen. Verre er det at folk har stjålet skilt og endret på enveiskjøringene i området. Jeg har aldri opplevd lignende. Skiltene er satt opp for å verne om de myke trafikantene. Dette er ren sabotasje som setter andres liv i fare. Vi gjør ikke dette for å plage folk, men for at de skal få det bedre på sikt. Vi har måtte legge inn rutiner på å sjekke skiltingen . Det burde være helt unødvendig, mener Nordstrand.
 

Han lover åpning som planlagt på fredag, om ikke noe uforutsett inntreffer.

LERS OGSÅ: - Det har vært en utfordring å samordne alle aktørene

Foreslår flere løsninger

Hannah Sørhuus har kommet med flere forslag til kommunen.
 

– Jeg synes jeg ble tatt godt imot. De virket positive. Jeg skjønner det skal bli bra til slutt, men vi har ikke tid til å vente ett år. Vi trenger akutte løsninger og løsninger på sikt, mener Sørhuus.
 

Hun mener problemet langt fra er løst, selv om Oppegårdveien skulle åpnes igjen på fredag. Som kortsiktig løsning foreslår hun følgende:
* Alle anleggskjøretøy må ha en ekstra mann for å passe på trafikken og barna som ferdes der.
* Anleggskjøring skal ikke forekomme i området rundt skolen tidsrommet mellom klokken 07.45-08.45 og 14.00-17.00.
* Alle barn i området utstyres med refleksvest.
* Bedre skilting i området. Det må plasseres ut trafikkdirigenter som kjenner området, for å passe på sikkerhet og fremkommelighet.
* Området rundt Skeidar- bygget må sikres bedre. Det må tilrettelegges bedre for de myke trafikantene, og det må tas høyde for at gående og syklende kan komme i konflikt med hverandre.
* Langsiktige løsninger for området: Bredere fortau langs Oppegårdveien.
* Enveiskjøring rundt Hebekk-og Follo-skolen.
* Gang- og sykkelbro fra Folloskolen og over jernbanen til Waldemarhøy.
* Gang- og sykkelvei til Ski ungdomsskole som er forsvarlig sikret.

– Vi har alle et ansvar, avslutter Sørhuus, som etterlyser større engasjement fra foreldrene. 

LES OGSÅ: Oppegårdveien holdes stengt denne uken

Artikkeltags