Tallene er hentet fra bomstasjoner som er sammenlignbare før og etter endringen 1. juni, skriver Romerikes Blad.

Det totale trafikkvolumet i de sammenlignbare bomstasjonene i juni 2019 er 6,3 prosent lavere enn i juni 2018, men korrigert for flere helligdager i juni 2019 enn i 2018 er nedgangen på cirka 2 prosent, melder Fjellinjen.

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra 10 millioner passeringer i juni 2018 til rundt 32 millioner passeringer i juni 2019. Økningen skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

Fjellinjen varsler at de vil offentliggjøre passeringsinntektene for juni så snart regnskapet for juni er ferdigstilt i slutten av uke 28 på grunn av stor offentlig interesse for utviklingen i inntekter etter innføring av nytt bompengesystem.

I Oslo ble det åpnet 54 nye bomstasjoner 1. juni.