SKI: Rundt 50 personer møtte til informasjonsmøtet som virksomhetsleder Tom Schei og prosjektsjef Rafael Vo inviterte til om bommene i Gamleveien og Monsrudveien.

Temperaturen var til tider høy da de fremmøtte kom med forslag til å bedre trafikksituasjonen i området.

De fremmøtte var delt i to om bommene skal åpnes eller holdes stengt.

Det alle derimot var enige om var at trafikksikkerheten til barna i området skal prioriteres.

– Vi får ikke både pose og sekk. Å gjøre endringer for en kort periode er noe vi må kunne leve med. Jeg maner folket som har møtt opp her å være åpne for endringer for en kort periode. La oss finne midlertidige løsninger som vi alle kan godta, sa Jan Erik Ramsøy.

Han mener for mye trafikk nå grå igjennom Hebekk som allerede sliter med mye trafikk på grunn av alle arbeidene som foregår på den siden.

– Jeg mener bommen i Monsrudveien skal åpnes, og så må kommunen få eieren av Villenga til å åpne for trafikk. Dermed er det to veier som avlaster i denne perioden, sa Ramsøy.

Virksomhetsleder Tom Schei fortalte at kommunen har vært i kontakt med eieren av Villenga for å høre om det er mulig å åpne for gjennomgangstrafikk i en periode. Men kommunen har ikke lyktes.

Det førte til at noen i lokalet mente kommunen måtte gjøre et fremstøt til, og sette hardt mot hardt.

– Det er jo bare for en kort periode, mente flere.

Imot

Mange av de fremmøtte er småbarnsforeldre som ikke vil ha mer trafikk inn i området.

– Da bommen i Monsrudveien var åpen i et par uker rundt 17. mai ble det veldig mye trafikk. Det blir et akselerasjonsfelt når bommen er åpen. Monsrudveien er hovedfartsveien for gående til skolen og de som går til og fra sentrum. Mitt fokus er barna. De er vant til at disse veiene ikke er trafikkerte, argumenterte Lars Teigen som bor ved bommen.

Han fikk støtte fra flere av de fremmøtte.

– Jeg vil ikke åpne bommen. Mine og andres barn leker i området, sa en.

Stor nok

Knut Falla er også beboer i området. Han mente også at det i en kort periode bør åpnes for trafikk for å lette det trafikale trykket på Hebekk.

– Hvem dreier dette seg egentlig om? spurte han, og besvarte spørsmålet selv: – Egentlig tror jeg ikke at det er så mange som vil bruke veien hvis bommen blir åpnet. Det er de som bor der som vil bruke den, mente han.

Men det fikk han ikke gehør for blant de fremmøtte.

– Med én gang bommen blir åpnet, vil mange andre også ta den veien. Det så vi da bommen var åpen tidligere i år, sa Teigen.

Skal mye til

Virksomhetsleder Tom Schei innrømmet tidlig i møtet at det skal mye til før kommunen åpner bommene for trafikk.

Flere i lokalet mente at veiene midlertidig kunne være enveisskjørt.

– Vi har invitert til dette møtet for å få innspill til hvordan vi kan løse dette problemet. Hva vi til slutt konkluderer med, er usikkert. Vi vil gå igjennom alle forslagene, og se om det er mulig å gjennomføre noen av innspillene, sa Schei.

Han lovet at en konklusjon ville komme rett etter høstferien.

– Vi skal se på alle innspillene, og se om det er noe vi kan gjøre. Det er det dette møtet handlet om. Vi ville høre med dere som bor der, hva slags løsninger vi kan se på. Men jeg vil understreke at det er trafikksikkerheten som er viktigst, og det kommer i første rekker her, sa Schei.

Tilbake til normalen

Tore B. Kristiansen (Rødt) var der både som beboer og politiker.

– Det er en enkel måte å løse dette på: Alle kjører der de er blitt fortalt at de skal kjøre. Og det sier en som aldri har kjørt bil og som bare sykler, sa han.

De fleste i lokalet mente at den løsningen ikke var så enkel å følge.

– Det vi må tenke på er at tiltakene som eventuelt blir gjort, vil være midlertidige. Det skal tilbake til normalen etter hvert, sa Tom Schei.

Når normalen inntreffer kunne ikke Schei si. Det er så mye som Ski kommune ikke har kontroll over som står på programmet.

– Det vil bli verre før det blir bedre. Nordbyveien skal i følge Statens vegvesen være klar 1. oktober neste år. I påsken ryker broen over jernbanen. Vi har forsøkt å utsette dette, men Jernbaneverket sier det ikke er mulig. Vi har også hatt møter med veivesenet, og bedt om at strekningen mellom Vestveien og opp til Oppegårdsveien blir gjort ferdig først, slik at den kan bli toveiskjørt, men heller ikke der har vi fått gehør. De må følge planen de har lagt opp, informerte Schei.