Etterlyser fortsatt fotgjengerfelt

ETTERLYSER: Allerede i 2012 krevde beboerne fotgjengerfelt fra Heimenveien over Skiveien. Asfalteringen har blitt bedre, men merking og skilt er fortsatt mangelvare.

ETTERLYSER: Allerede i 2012 krevde beboerne fotgjengerfelt fra Heimenveien over Skiveien. Asfalteringen har blitt bedre, men merking og skilt er fortsatt mangelvare.

Artikkelen er over 2 år gammel

Manglende fotgjengerfelt fra Heimenveien, over Skiveien til Shellstasjonen, sto på agendaen til eldrerådet i Oppegård denne uken.

DEL

SOLBRÅTAN: Ønsket om fotgjengerfelt har blitt en føljetong som skriver seg tilbake minst fem år i tid. Nå heiser eldrerådets leder, Tore Norberg, problemstillingen til sak i eldrerådet.

DETTE SKREV ØB I 2014:

Norberg har fått tre henvendelser om forholdene for fotgjengere som skal til og fra Heimenveien på Solbråtan. Heimenveien har etter fortetting fått 100 boenheter.

I dag er det ikke skiltet overgang eller hvite striper i veien. Statens vegvesen argumenterer med at striper gir falsk trygghet, at det er få kryssinger i de mest trafikkerte periodene på dette stedet, og at det finns en overgang ved Solbråtanveien 80 meter syd for Heimenveien.

Eldrerådets Norberg påpeker at overgangen lenger syd ikke fører til Heimenveien. Videre at få kryssinger skyldes de trafikkfarlige forholdene som gjør at foreldre kjører barna til skolen.

Anmodningen lyder: Lag fotgjengerfelt med striper i veibanen, sett opp skilt både ved fotgjengerfeltet og varselskilt foran. Lag helst også midtrabatter både i Tømteveien og Heimenveien, samt senk fartsgrensen til 40 kilometer i timen fra Sønsterudveien til Ekornrud bro.

Artikkeltags