Ås, Ski og Oppegård har søkt om fem millioner kroner til trafikksikkerhet

 LYS: Det skal bli mer lys på veiene rundt Siggerud skole, barnehage og SFO

LYS: Det skal bli mer lys på veiene rundt Siggerud skole, barnehage og SFO Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Mange har søkt om midler til trafikksikkerhetstiltak. Fylkeskommunen bidrar med mye, men ikke alt.

DEL

FOLLO: Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg i Akershus har mottatt søknader fra nesten alle kommuner i fylket. Fylkeskommunen har fordelt 24 millioner kroner til 51 ulike trafikksikkerhetstiltak. Pengene skal benyttes til tiltak som bedrer trafikksikkerheten i lokalmiljøer. Ås, Ski og Oppegård har tilsammen søkt om 4,8 millioner kroner.

Midlene fra Akershus fylkeskommune bidrar til 80 prosent av kostnadene for tiltakene. Kommunen må være tiltakshaver og bidra med en egenandel på minimum 20 prosent på kommunale veier. Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene er gjennomført innen utgangen av året.

I Ås ble det søkt om penger til etablering av nye fartshumper, reasfaltering av gang- og sykkelveier og snuplass for buss i Kjærnesveien. Kommunene søkte om 2,4 millioner og fikk 1,620.000 kroner.

Ski kommune ba om støtte til opphøyd gangfelt Finstadveien, utbedring av gatelys ved Langhus barnehage, SFO og skolen, gatelys i Gjevikveien og Gjevikbakkene. I tillegg søkte de om gatelys ved Siggerud skole, barnehagen og idrettshallen. Den totale kostnadsrammen for disse prosjektene er på 1.2 millioner kroner. Ski kommune får 608.000 kroner i år og nye 400.000 kroner i 2019 for å gjennomføre sikkerhetstiltakene.

Når det gjelder Oppegård kommune, har de kun søkt om midler til oppgradering av sti i Johan Halvorsens vei – Kruttmølleveien, i tillegg til fortau Roald Amundsens vei. Til sammen søkte kommune om 1.185.000 og fikk 948.000 kroner fra fylkeskommunen.

Artikkeltags