Trafikkulykke i Drøbak

Fire biler var involvert i en trafikkulykke på fylkesvei 152 i Drøbak lørdag. Fire personer er kjørt til Ahus for sjekk og tre personer er kjørt til legevakt for sjekk.