Trafikkulykke på E6 i Assurkrysset

En bilist ble i formiddag påkjørt i sydgående retning.