Trafikkulykke på E6 i Råde

Av

Ulykken skjedde i nordgående felt.