Trafikkulykke på E6 ved Støkken

Fredag morgen var to biler involvert i en trafikkulykke på E6. En person er kjørt til Sykehuset Østfold Kalnes.