Trafikkulykke på gamle E6 i Vestby

Nødetatene har rykket ut til et trafikkuhell i Osloveien mellom Vestby og Hølen.