Trafikkulykke ved Årungen

Fredag formiddag den 22. mai var det en hendelse i trafikken på E6 ved Årngen. To biler var involvert.