Ivrige 4H'ere koste seg på traktorverkstedet til Felleskjøpet på Holstad.