Trapper opp skogbrannberedskapen – trekker tillatelser

UMULIG Å REDDE: Huset i Mysen var allerede overtent da brannvesenet kom fram lørdag.  Brannen startet som en bråtebrann og spredde seg videre.

UMULIG Å REDDE: Huset i Mysen var allerede overtent da brannvesenet kom fram lørdag. Brannen startet som en bråtebrann og spredde seg videre. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Den tørre vegetasjonen fra i fjor i kombinasjon med tørt vær gjør at skogbrannfaren bare fortsetter å øke, og flere brannhelikoptre er nå i beredskap. Follo er et av stedene hvor det er spesielt stor skogbrannfare nå.

DEL

FOLLO: 15. april trådte det nasjonale forbudet mot bruk av åpen ild i og i nærheten av skog og annen utmark. Det varer til 15. september.

Men fra og med onsdag er det meldt stor skogbrannfare i Follo, og sammen med brannsjefene i Østfold er det besluttet at alle tillatelser til å gjøre opp ild utendørs blir inndratt. Nye søknader vil bli avslått.

– Vi ber alle utvise stor aktsomhet og helst avstå fra ild i det hele tatt. Det vil være veldig lokale variasjoner. Noen steder ligger snøen fortsatt, mens andre stedet ligger det igjen tørt gress, som brenner godt, sier branninspektør Daniel Solli i Follo brannvesen til Østlandets Blad.

LES OGSÅ: Nå er det generelt bålforbud - og knusktørt: - Ikke tiden for å tenne på noe som helst

Tirsdag melder også DSB at de har besluttet å forsterke skogbrannberedskapen gjennom påsken, og har nå tre skogbrannhelikoptre i beredskap.

DSB advarer om økende skogbrannfare de stedene i Sør-Norge hvor det ikke er snø.

– Det som er spesielt i år er at det er mye død vegetasjon etter fjorårets tørkesommer og inntil det kommer nedbør av betydning vil skogbrannfaren øke ytterligere, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i en nyhetsmelding.

Skogbrannhelikoptrene er stasjonert på Torp, Kjeller og Sauda, og DSB vurderer fortløpende om beredskapen skal tas opp eller ned.

Meteorologisk institutt beregner skogbrannfare for rundt 100 steder over hele landet, og Ås er et av stedene hvor det er stor fare akkurat nå.

Her kan du følge med på skogbrannfaren

Bålforbud og aktsomhetsplikt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) forklaring om det generelle bålforbudet og aktsomhetsplikten:

Brann- og eksplosjonsvernloven § 5 tilsier at enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Dette er den alminnelig aktsomhetsplikten som gjelder alle personer, når som helst og hvor som helst.

Forskrift om brannforebygging § 3, første ledd tilsier; enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. I aktsomhetskravet ligger det både en plikt til å vurdere risikoen for brann, og å stoppe aktiviteter som medfører risiko, eller ta egnede forholdsregler for å minimere risikoen.

Vi har et generelt forbud mellom 15. april – 15. september om å gjøre opp ild i eller nærheten av skog og annen utmark jf. forebyggendeforskrift §3, tredje ledd.

Hva er skog og utmark? Med skog og utmark menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er; gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite, skogplantefelt og lignende områder.

Man kan søke om å få gjøre opp ild i skog og utmark fra kommunen (brannvesenet) i tidsperioden «generelt forbud», og tillatelse blir da gitt i form av et enkeltvedtak.

Unntak:

Videre sier §3, tredje ledd; det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Det er viktig å huske på at aktsomhetsplikten nevnt ovenfor gjelder her. Unntaket for å gjøre opp ild gjelder der det er helt klare tilfeller jf. ordet «åpenbart» at det ikke kan medføre brann. F.eks; når det har vært mye nedbør over lengre tid og det er vått i bakken.

Artikkeltags