Trekker boligen i Drøbak fra markedet fordi de ligger foran skjema

Ekestubben 7 i Drøbak har vært til salgs på prospekt for 10,3 millioner. Fredag 21. februar ble den trukket fra markedet fordi byggeprosessen går raskere enn forventet.