SKI: Store eller små prosjekter i Nordre Follo og Ås kan få drahjelp fra ØB. Sammen med andre Amedia-aviser deler Østlandets Blad ut noe av fjorårets overskudd til lokale formål.

– Som lokalavis er vi opptatt av bygge gode lokalmiljøer. Derfor er det naturlig for oss å gi noe tilbake, når vi har mulighet til det. Butikken går bra, for å si det sånn, og det er en glede å kunne bruke noe av overskuddet til å realisere noen av alle de gode ideene som folk har regionen vår, sier ansvarlig redaktør Martin Gray.

I år støtter lokalavisen prosjekter med 500.000 kroner.

– Vi håper vi får mange søknader så juryen har en god jobb å gjøre og mange å velge mellom, sier redaktøren.

Søknaden må være levert senest 1. mars.

– Det er opp til juryen å vurdere beløpene til de ulike tiltakene, og den står helt fritt til å gi hele beløpet til ett prosjekt hvis man synes det er riktig, eller dele opp i mindre beløp til mange, sier Gray.

De siste årene har Østlandets Blad støttet prosjekter fra 10.000 opp til 200.000 kroner.

HER SØKER DU: amedia.no/soknad

Rutinert jury

Juryen består av spesialrådgiver for Næring, kultur og lokalsamfunn i Nordre Follo kommune, Mette Skrikerud, ildsjel og tidligere leder av Begeistringsetaten, Rikke Soligard, mangeårig ØB-journalist Rolf-Otto Eriksen, og Martin Gray.

– Vi heier på Follo. Vi er patriotiske og positive til det som skjer her som bidrar til å skape gode bomiljøer for folk.

– Med snart 115 års kontinuerlig avisdrift, er Østlandets Blad en institusjon i Follo som veldig mange har et forhold til. Vi skal spille en rolle i folks hverdag, og dette gir oss en mulighet til å styrke den rollen, sier Gray.

– Fantastisk morsomt

Midlene som lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet, eller rene religiøse eller politiske tiltak.

– Hva synes du om muligheten til å få gjøre dette?

– Det er fantastisk! Vi lever av og med lokalmiljøet. Jeg synes det er utrolig morsomt at vi er i en posisjon hvor vi kan gi noe tilbake, og er stolt av å jobbe i et mediekonsern som ser viktigheten av å støtte opp om nærmiljøet, sier Martin Gray.

Pengene skal gå til prosjekt(er) som kommer allmennheten til gode.

– Vi håper folk vil engasjere seg, og tenker at det prosjektet de jobber med er noe de kan få penger til - og at de passer på å søke innen fristens utløp. Det er ingen krav til utforming av søknaden annet enn at det er en elektronisk søkeprosess, sier han.