1 Ingen hindring: Karin Johansen (til venstre) og Anita Jansen setter full fart over nettet. Konkurrerer de ikke sammen på lag, gjør de alt de kan for å slå hverandre.

To Follo-ryper som aldri får nok av hardkjør på trening

Hva får du hvis du krysser et råskinn med en villmann? To Follo-ryper som gleder seg over slitet i de hardeste konkurransene og gjerne veileder andre til å komme i bedre form.
Av
Publisert