Trolldalen blir vernet

BLIR VERNET: Trolldalen blir vernet som naturreservat. På bildet ser vi Birger Løvland, som i mange år har skrevet omfattende turanbefalinger for ØB.

BLIR VERNET: Trolldalen blir vernet som naturreservat. På bildet ser vi Birger Løvland, som i mange år har skrevet omfattende turanbefalinger for ØB.

Artikkelen er over 1 år gammel

I statsråd fredag fikk Trolldalen på Svartsjig status som naturreservat.

DEL

SVARTSKOG: Arealet som er fredet tilhører gårdene Sjødal og Søndre Oppegård.

Samtidig fikk 39 andre skogområder statur som naturreservater.

Det skjedde gjennom en ordning kalt frivillig skogvern, hvor miljømyndighetene identifiserer skogtyper som bør vernes, eierne tilbyr et gitt areal, og det forhandles frem en avtale etter at staten har gjort en vurdering av om området er unikt nok til å bli vernet eller ikke.

Fredagens vernevedtak omfatter 90 kvadratkilometer verneareal. Regjeringen har bevilget over 2,4 milliarder kroner til skogvern de siste årene.

– Skogvern er viktig for å bevare norsk naturmangfold. Mer enn 1100 truede arter, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene, slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding fra departementet.

Artikkeltags