Gå til sidens hovedinnhold

Trygg og aktiv alderdom med Arbeiderpartiet i regjering

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De neste fire årene blir avgjørende for om vi lykkes med oppgavene som følger med en stadig aldrende befolkning. Årene vi er inne i nå er en «stille demografisk periode». Det er fordi barnekullene på slutten av 1930-årene og under krigen var små. Fredsbarna ble det imidlertid mange av, og de begynner nå å nærme seg 80 år. Vi har noen får år på oss til å endre innretting på tjenestene slik at vi får på plass en forsvarlig og bærekraft helse- og omsorgstjeneste i kommunene. Hvorfor har ikke regjeringen brukt denne muligheten?

Faktisk har de gjort det motsatte. Selv om investeringstilskuddet til sykehjemsplasser etter budsjettforliket i fjor ble videreført på dagens nivå, foreslo faktisk regjeringen å halvere satsningen i 2021. Det til tross for at vi vet at behovet for sykehjemsplasser vil øke i årene fremover. I ti-årsperioden 2008-2018 har sykehjemsplasser omtrent stått på stedet hvil, og det var færre plasser i 2018 enn i toppåret 2012.

Behovet for sykehjemsplasser øker, og da må vi sørge for at de er tilgjengelig for dem som trenger det aller mest. Derfor både må flere eldre få en hjemmebasert omsorg i årene fremover, men vi vet også at de fleste eldre ønsker å bo lengst mulig i sin egen bolig. Stikkordene for å lykkes med en bo hjemme-strategi er forebygging, rehabilitering, samt styrking og økt kapasitet i de hjemmebaserte tjenestene. Samarbeid med frivillige aktører er viktig for å skape gode aktivitetstilbud og sosiale møteplasser for eldre. Det skal være lystbetont å bo hjemme, ellers kan ensomheten bli en betydelig utfordring for eldre som blir boende alene.

Demens er en betydelig belastning for pårørende og en stor oppgave for helse- og omsorgstjenestene. Nye tall viser at over 100 000 mennesker er rammet av demens, og at det vil øke til 230 000 om bare 20 år. Derfor haster det å bygge ut tilbudet til denne gruppa. Likevel valgte regjeringen å avvikle tilskuddet til etablering og drift av dagaktivitetsplasser for mennesker med demens i denne stortingsperioden. Vi er bekymret for hva dette betyr for mennesker som er rammet av demens, og den omsorgsbelastningen deres pårørende står i. Dette budsjettkuttet fra regjeringen kommer på toppen av en svært trang kommuneøkonomi.

Til slutt synes vi at regjeringens satsning på teknologi i eldreomsorgen er for svak. Derfor har vi satt av 100 millioner kroner ekstra til dette i vårt alternative budsjett. Digital opplæring for de eldre selv kommer i tillegg. Det haster å få rullet ut teknologi som skaper trygghet for pasienter, pårørende og personell. GPS-klokker og lignende for mennesker med demens er viktig for å beholde å beholde friheten, samtidig som man kan føle seg tryggere når man er ute på tur.

Arbeiderpartiet går til valg på en hjemmetjeneste for vanlige folk, som holder folk friskere, hjelper dem i aktivitet og gir trygghet fordi den kjenner deg og din historie. Vi lover ikke kaviar og champagne, men trygghet og valgfrihet for det som betyr noe. Her er våre ti valgløfter for en bedre hjemmebasert eldreomsorg:

1. Alle over 75 år skal tilbys et forebyggende hjemmebesøk

2. Én dør inn til kommunale tjenester for brukere og pårørende

3. Aktivitetsgaranti for eldre, minst en time i uka til aktivitet utenfor hjemmet

4. Egen finansiering for å øke plasser med dagtilbud for personer med demens

5. Tilby GPS-sporing til alle med demens, som en del av et løft for velferdsteknologi

6. Flere nye typer boliger for eldre, som bokollektiv, eldretun og omsorg+

7. En hjemmetjenestereform som gir faste team som kjenner deg og din historie

8. Eldre med behov for tilrettelegging skal få sykehustjenester med seg hjem

9. En opptrappingsplan for heltid og økt bemanning i eldreomsorgen

10. Stoppe Høyreregjeringas plan for privatisering og oppsplitting av norsk eldreomsorg

Tuva Moflag, eldrepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og 3. kandidat fra Akershus Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken