Verktøy fra anleggsplass på Langhus funnet i vogntog i Sarpsborg

Av og

Totalt 19 rumenere er arrestert for vertøytyverier. Nå er mye av tyvgodset levert tilbake. Proriv som jobber på Langhus er veldig fornøyd.