Ulovlig krabbenettverk avslørt. Skal ha omsatt for millioner. 10-talls personer involvert - Øst polidistrikt er med i etterforskningen

Åtte personer siktet etter koordinert aksjon tirsdag og onsdag, hvor flere hundre kilo kongekrabbe har blitt beslaglagt.