Ulykke på planovergang i Råde skapte forsinkelser for regiontoget

Togstrekningen mellom Råde og Fredrikstad er åpen for trafikk etter en kollisjon mellom et tog og en personbil i Råde.