Umulig å sette en standard for hva man skal tåle av naboen, men over 90 prosent av alle nabosaker som kommer til Konfliktrådet blir løst

Uansett hva du måtte mene om naboens skrot og støy på tomten sin, mener Konfliktrådet at det meste ordner seg med dialog.