ENEBAKK: Bygdehistorien for Enebakk er skjøvet ut i det blå. Enebakk historielag klarer ikke å gjennomføre prosjektet uten økonomisk støtte fra kommunen, som ikke vil bidra med penger.
Da Enebakk kommune sa nei til å finansiere bygdehistorien, har Enebakk historielag jobbet videre med alternative finansieringsplaner. Heller ikke ute i markedet er det lett å hente penger til gjennomføring av bygdehistorien, som dermed legges på is.
– På bakgrunn av dette har styret i Enebakk historielag derfor valgt å legge prosjektet på is, heter det i en pressemelding.
Allerede i oktober 2005 ble Enebakk historielag oppfordret av KOS-utvalgets daværende leder å starte arbeidet med bygdehistorie for kommunen. Året etter gjennomførte historielaget et omfattende forprosjekt, som ble fremlagt for kommunestyret i 2007. Forslaget ble nedstemt med én stemmes overvekt. Etter at kommunestyret sa nei til støtte har historielaget jobbet videre med alternative finansieringsplaner, men uten særlig hell.
– Dessverre ser det ikke ut til, på nåværende tidspunkt, at det er mulig å gjennomføre prosjektet uten økonomisk støtte fra kommunen, sier Henning Bergersen, leder i Enebakk historielag.
– Det er trist at kulturkommunen Enebakk er en av få kommuner i Norge som ikke ser nytten og verdien av å få på plass en generell bygdehistorie. Historielaget vil derfor vurdere å gjenoppta arbeidet med bygdehistorien etter kommunevalget høsten 2011.
Midlene som Enebakk historielag har mottatt til prosjektet vil bli stående på lagets konto inntil prosjektet er modent for realisering.