KIRKEBYGDA:Det er kulturlivet selv som ønsker et frittstående Enebakk kulturforum. Stiftelsesmøte finner sted på kulturkafeen Holtop i Ekebergdalen torsdag 3. mai.
–Vi føler at det er mye å gripe fatt i for å unngå arrangementetskollisjoner, få foreningslivet til å samarbeide, lage en oversikt over arenaene i kommunen, hjelpe til med søknader og også være idéskaper for kulturlivet, sier Roar Killerud, som representerer Enebakk idrettsråd i interimsstyret.

Uformell møteplass.

–Selv i en liten kommune som Enebakk skjer det altfor ofte arrangementskollisjoner. Det betyr mindre oppslutning på hvert av arrangementene. Slike ting må vi unngå i fremtiden, sier Henning Bergersen, som er musiker og Enebakk historielags mann i interimsstyret.
–Det er 120-130 lag og foreninger i kommunen, ikke medregnet politiske organisasjoner. Kulturforumet skal være en uformell møteplass for å styrke et samarbeid på tvers gjennom koordinering, legger musiker Leif Lillejordet til. Også han har vært med på å forberede stiftelsesmøtet gjennom deltagelse i interimsstyret.

Klare signaler.

For publikum virker kulturlivet i Enebakk velfungerende, ikke minst med tanke på de omfattende kulturdagene som ble arrangert gjennom halvannen måned i vinter og de fleste steder med stor oppslutning.
Bakgrunnen for å samle kulturlivet i kommunen på denne måten er kulturkonferansen som ble arrangert for kulturlivet i fjor. Her ble det gitt tydelige signaler fra kulturlivet om behovet for et slikt forum. Kulturavdelingen i kommunen er også positiv til et slikt forum, men ønsker ikke å være representert i styret.

Kommer fra grasrota.

–Hvordan unngå at Enebakk kulturforum blir et supperåd uten makt og gjennomføringsevne?
–Dette er et initiativ som kommer fra grasrota. Vi har også konferert med Norsk Kulturforum som har anbefalt oss å gå ut forsiktig uten å påta oss altfor store oppgaver i startfasen. I tillegg skal forumet arrangere to kulturmøter/konferanser i året. Bare det er jo kraftig forbedring etter de siste to kulturkonferansene med åtte års mellomrom, mener Roar Killerud.

Mange oppgaver.

–Helt konkrete arbeidsoppgaver kulturforumet ser for seg?
–Kanskje kan vi klare å få til en kultursti i velorganisert form i forbindelse med bygdetunet i Kirkebygda. Inspirere unge musikere til å komme "hjem" igjen til Enebakk etter å ha tatt/og tatt utdannelse, kan være en annen oppgave. De tre skolekorpsene sliter med rekruttering, kanskje hadde det vært lurt å slå dem sammen til ett stort og flott orkester. Vi savner jo også et kulturhus. Det beste vi kan by på i dag er Flateby samfunnshus og C-arealet på Mjær ungdomsskole, men ingen av disse har plass til over 200 mennesker. Det er mye å gripe fatt i, synes Leif Lillejordet.

Forum for alle.

–Men vi skal ikke gå løs på de store oppgavene med en gang. Vi skal gå skrittvis fremover ved å lytte til kulturlivets behov og ønsker.
Enebakk kulturforum skal være frittstående i forhold til kommunen og samtlige lag og foreninger i kommunen har fått invitasjon til stiftelsesmøtet på Holtop torsdag 3. mai. Privatpersoner og enkeltstående kulturutøvere er også velkommen som medlemmer. Det er medlemsavgiften som skal drifte organisasjonen.
Interimsstyret har foreslått følgende som styremedlemmer til Enebakk kulturforum: Åsgeir Hammer (Flateby), Grethe Bergersen (Ytre Enebakk), Ken Dahle (Flateby), Halvard Waade (Flateby), Aslaug Tidemann (Ytre Enebakk) og følgen de varamenn: Mona Kristoffersen (Ytre Enebakk) og Henning Bergersen (Ytre Enebakk).